Shree Santkrupa Shikshan Sanstha’s
Shree Santkrupa Institute of Education (B.Ed. & M.Ed.)
Ghogaon, Tal. Karad Dist. Satara

Management

Home > About Sanstha > Management

Board of Management

Name   Designation
Mr. Patil Shashikant Krishnaji President
Dr. Mrs.  Johari Usha Ashok Vice- President
Mr. Johari Prasun Ashok Secretary
Mr. Patil Nikhil Shashikant Treasurer
Dr. Mr. Johari Ashok Navratanmal Trustee
Mr. Patil Sagar Suresh Trustee
Mrs. Patil Shital Shashikant Trustee
Mrs. Solanki  Kamal Jugraj Trustee

Local Management Committee

 

Name   Designation
Mr. Patil Shashikant Krishnaji President
Dr. Mrs. Johari Usha Ashok Vice- President
Mr. Johari Prasun Ashok Secretary
Mr. Patil Nikhil Shashikant Treasurer 
Mr. Patil Sagar Suresh Trustee
Mr. Shewale Madhukar Natha Member
Asst. Porf. Mrs. Jadhav Shubhada  Rajendra Teacher Representative ( B.Ed.)
Asst. Prof. Mr. Patil Kumar Dattu Teacher Representative ( B.Ed.)
Asst. Prof. Dr. Mrs. Desai Anjali Shirish Teacher Representative ( M.Ed.)
Mr. Jadhav Hindurao Dhondiram Non-Teaching Representative
Principal Dr.Mrs.  Patil Pradnya Bhimarao Principal Member Secretary